Lưu trữ

Archive for the ‘Ebook’ Category

Hệ điều hành Win7 – Những tính năng hữu ích cho người dùng cuối


Size : 5MB

Type: pdf

Language : Vietnamese

Hiện nay Trueboy đang sử dụng Hệ điều hành win7 – Enterprise. Lúc đầu Trueboy cũng ko thấy tiện cho lắm. Và cũng không biết thằng Win7 có những nét gì khác biệt so với Hệ điều hành XP . Và Trueboy đã tìm thấy file hướng dẫn này, nó được chuyển thể nguyên gốc từ Microsoft. Tuy cuấn sách không chỉ rõ như 1 quyển sách hướng dẫn, nhưng nó giới thiệu và giúp chúng ta làm việc tốt hơn trong phiên bản Win7 này

Xem chi tiết…

Advertisements
Chuyên mục:Công nghệ thông tin, Ebook Thẻ:

Tổng hợp sách Flash

15/06/2009 24 comments

Bài này mình post lại từ diễn đàn vnxf. Do mới đây đổi host nên các link download ở diễn đàn die sạch. Đây là số sách Flash tiếng việt và tiếng anh mà mình sưu tập được.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Ebook, Flash Thẻ:

Beginning Game Programming with Flash

31/03/2009 4 comments

beginning-game-programming-with-flash1Beginning Game Programming with Flash
352 pages | Course Technology PTR; 1 edition (December 17, 2007) | 1598633988 | PDF | 5 Mb

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Ebook, Flash Thẻ:

The Essential Guide to Flex

flex
Flex 3 is the next generation of a technology that revolutionized web applications. It is the next evolutionary step of Flash, which has grown from a web animation medium to a powerful enterprise web design and development platform. With nearly 98% of all web browsers, and a growing number of mobile devices, running Flash Player, a knowledge of Flex is indispensible for any serious web developer.
Xem chi tiết…

Chuyên mục:Ebook, Flash Thẻ:

The ActionScript 3.0 Migration Guide

showcoveraspx-250x305

The ActionScript 3.0 Migration Guide 
Making The Move From ActionScript 2.0 
2009 | 160 Pages | PDF | 1.16 MB

When Flash Player 9 released in June 2006, it introduced the new scripting language, ActionScript 3, which has already taken hold in the Adobe Flex application development community. ActionScript 3 provides not only a significant enhancement in performance, but also a more robust programming model that lends itself to complex Rich Internet Application development.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Ebook, Flash Thẻ:

Teach Yourself Java 6 in 21 Days

05/03/2009 4 comments

sams-teach-yourself-java6Teach Yourself Java 6 in 21 Days
2007 – 721 Pages – PDF – 3.62 MB

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Ebook

Learning Flash Media Server 3

learning-flash-media-server-3
If you’re interested in recording and streaming media using Flash Media Server 3 (FMS3) and Adobe’s Real-Time Messaging Protocol, this unique 267-page PDF-only book is the perfect primer. It is not a reference, but a systematic guide to developing FMS3 applications using ActionScript 3.0, with chapters that focus on specific aspects of the server and how they work. FMS3 is very different from regular web servers. Because its open-socket server technology stays connected until users quit the application, you can stream audio, video, text, and other media in real time. FMS3 is also quite different from previous versions, a fact that web developers familiar with Flash Media Server 2 or Flash Communication Server 1.5 will quickly discover.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Ebook, Flash Thẻ: