Lưu trữ

Archive for the ‘Mobile’ Category

Tạo nhạc chuông cho iphone với iringer

Với tình hình dùng iphone ngày càng phát triển. TB nghĩ với mỗi người chúng ta cũng nên trang bị những kiến thức về “smartphone” này, chí ít chúng ta không phải ra hàng cài đặt nhạc, video, game v.v…

TB sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ update những kiến thức có lẽ sẽ không bao giờ là cũ. Mở đầu là bài viết về tạo nhạc chuông cho iphone với iringer.

Xem chi tiết…

Advertisements
Chuyên mục:Iphone, Tiện ích Mobile Thẻ:

Virtual Pool Mobile

Download

Chuyên mục:Game Mobile, Mobile Thẻ:

Tomb Raider

Chuyên mục:Game Mobile, Mobile Thẻ:

The Ending Of Kingdom Shu

Chuyên mục:Game Mobile, Mobile Thẻ:

Super Miners

Chuyên mục:Game Mobile, Mobile Thẻ:

SnakeEX

Chuyên mục:Game Mobile, Mobile Thẻ:

Skyforce Retail

Chuyên mục:Game Mobile, Mobile Thẻ: